Slovenija

Putovanja Slovenija

Slovenija

Bohinj – Bled – Ljubljana – Izola – Portorož – Piran – Kopar – Postojnska jama

  (Bohinj-Bled-Ljubljana-Izola-Portorož-Piran-Kopar-Postojnska jama) Ljubljana je glavni grad Slovenije sa 275.000 stanovnika. Grad se nalazi u centralnom delu Slovenije, u Ljubljanskoj kotlini, između Alpa i Jadranskog mora, na reci Ljubljanici približno 10km od njenog ušća u Savu. Ljubljana je kulturni, naučni, ekonomski, politički i administrativni centar Slovenije. Grad je podeljen u nekoliko kvartova, bivših opština, od […]

Read More